onsdag 6 april 2016

Grammatik kurs B

En - ett, den - det
En, ett, flera

jag, du, han, hon, den, det
vi, ni, de
en, flera

mig, dig, honom, henne, den, det, oss, er, dem

min, mitt, mina
din, ditt, dina
hans
hennes
vår, vårt, våra
er, ert, era
deras

Verb
Vad gör du nu?
Vad gjorde du förut?
Vad har/hade du gjort?
Vad ska du göra sedan?

en röd, ett rött, två röda

motsatser
en fin, ett fint, många fina
dyr, dyrare, dyrast

Ordföljd

Ja/nej frågor
Frågeordsfrågorfredag 1 april 2016

Fredag 1 april 2016

Lyssna på sången och sjung med

Svenska för alla, träna svenska här


Fri som en fågel
LUFFARVISAN


Se på luffarn som går där på vägen,
se på luffarn Guds lille fyr.
Så snart som det blir vår
går han ut och går
för att söka sig äventyr.
Han går så långt som vägarna räcker,
han har en oro och en längtan i sitt blod.
Och när som sola skin
då far vanvett i'n,
det är det som ger honom hans mod.
Han vill va fri som en fågel,
fri som en fågel.
Och då är det som
nånting ropar; - Kom!,
i hans galna luffareblod.
Han vill va fri som en fågel,
fri som en fågel.
Och då är det som
nånting ropar; - Kom!,
i hans galna luffareblod.
Se på luffarna som går där på vägen,
se på luffarn Guds lille fyr.
Nog blir han trött ibland
och då tänker han;
"Varför söker jag äventyr?"
"Varför måste jag vandra och vandra,
det finna så många klokare bestyr.
Så varför ska jag då
bara gå och gå?
Jag kanske vandrar åt helsefyr."
Han vill va fri som en fågel,
fri som en fågel.
Och då är det som
nånting ropar; - Kom!,
i hans galna luffareblod.
Han vill va fri som en fågel,
fri som en fågel.
Och då är det som
nånting ropar; - Kom!,
i hans galna luffareblod.Text: © Astrid Lindgren / Musik: © Gösta Linderholm
Skrevs till filmen "Rasmus på luffen" som kom 1981, regisserad av Olle Hellbom.